Vinstplan 2021

Veckodragningar

Varje vecka dras en registreringsskylt som sedan ligger till grund för resterande vinstnivåer. Beroende på hur många rätt du har mot den dragna skylten vinner du olika mycket.

Vinstplan veckodragningar

6 rätt 50 000 – 2 000 000 kronor *
5 rätt 30 000 kronor + En extraskylt
4 rätt 10 000 kronor + En extraskylt
3 rätt 1 000 kronor + En extraskylt
2 rätt 100 kronor** + 15 extraskyltar
1 rätt 40 kr (Ny lott)

På varje vinstnivå dras även ett antal extraskyltar, totalt 18 stycken per vecka, där man behöver ha alla rätt för att vinna. På vinstnivån om 30 000 kronor vinner man alltså antingen genom att ha 5 rätt mot huvudskylten, eller alla sex rätt på extraskylten.

* Vinstsumman avgörs i en extradragning där minsta beloppet är 50 000 kronor och högsta är 2 000 000 kronor. Vinnaren får delta i en extradragning och får välja ett av 100 kuvert, i kuvertet ligger en lapp som den slutliga vinstsumman är tryckt på. I extradragningen är man garanterad en vinst om minst 50 000 kronor.

** Vinster om 100 kronor betalas ut som ett tillgodobelopp på din betalningsavi.

Jackpottchansen
För varje vecka som du betalar din lott i Trafiklotteriet får du en lott i den årliga Jackpottchansen. Betalar du din lott i 12 veckor får du alltså 12 lotter i Jackpottchansen. Jackpottchansen pågår under ett helt år och du kan vinna upp till 5 000 000 kronor!

Vinstplan Jackpottchansen

1 vinst 50 000 – 5 000 000 kronor

Vinstplan för lotter som deltar från och med vecka 1 – 2020: Vinstplan 2020