Allmänna villkor

Vi omformerar just nu lotteriet och säljer inga fler lotter. Detta är hur allmänna villkoren kommer att se ut när vi drar igång lotteriet igen.

Allmänna villkor 
Trafiklotteriet, Svenska Lotteribolaget

Om Trafiklotteriet

I Trafiklotteriet är din valda registreringsskylt ditt lottnummer, vilket innebär att du kan vinna miljoner på din gamla trotjänare i garaget, bilen ni hade när du var ung, eller din farfars gamla motorcykel. Lotteriet bygger på samma logik som svenska registreringsskyltar men har ingen övrig koppling till bilregistret. Du väljer själv vilket registreringsnummer du vill delta med, och du behöver inte heller äga fordonet som skylten hör till utan väljer helt fritt. Bokstäverna I, Q, V, Å, Ä, Ö och 91 stycken olämpliga bokstavskombinationer som inte finns på svenska registreringsskyltar går heller inte att registrera i Trafiklotteriet.

Förmånstagare för lotteriet är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Trafiklotteriet omfattas av det antal lotter som betalts per spelomgång som varar i en vecka. En lott i Trafiklotteriet kostar 40 kr per vecka, lotten faktureras månadsvis i förskott eller efterskott och man betalar för fyra eller fem veckor i taget beroende på hur många veckor det är i aktuell månad.

En gång per år genomförs Jackpottchansen. Det är en extradragning utöver de vanliga veckodragningarna, i Jackpottchansen kan du vinna upp till 5 000 000 kronor. Alla lotter som någon gång deltagit under året får även en lott i Jackpottchansen. Ju fler veckor du är med i Trafiklotteriet under året, desto större blir dina chanser i det årets Jackpottchans! Jackpottchansen genomförs efter att alla årets veckodragningar är gjorda och det dras en vinnande lott som vinner högsta vinsten och har chans på 5 000 000 kronor. Vinnaren kontaktas personligen och det vinnande lottnumret publiceras även här på hemsidan.

Fakta om Trafiklotteriet

  • Lottpris: 40 kr per vecka
  • Högsta vinst: 5 000 000 kr (jackpotten)
  • Antal lotter:  Det deltar maximalt 124 999 lotter under licensperioden
  • Försäljningstid: 
  • Licensnummer:
  • Sista vinstutlämningsdag:
  • Förmånstagare: NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
  • Lotteriföreståndare: Rickard Cosini

Vinstplan för trafiklotteriet presteras på trafiklotteriet.se.

Lotteritillstånd och tillsyn

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
spel
inspektionen.se

Trafiklotteriet ansöker om licens för lotteriet hos Spelinspektionens som utöver tillsyn av lotteriet.

Allmänna villkor

Villkor för prenumeration
Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning. Du måste vara 18 år och bosatt i Sverige.

Lotter i Trafiklotteriet
Din lott skickas hem till dig i samband med att den första dragningen du är med i startar. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration. Vill du byta lottnummer kontaktar du kundservice.

Vinster i Trafiklotteriet
Trafiklotteriet har vinstbevakning och meddelar alltid vinnaren vid vinst. Vinster betalas ut den sista bankdagen i månaden efter att vinsten presenterats. Sista vinstutlämningsdag innevarande lotteriår är 2022-01-31.

Jackpottchansen
En gång per år genomförs Jackpottchansen. Det är en extradragning utöver de vanliga veckodragningarna, i Jackpottchansen kan du vinna upp till 5 000 000 kronor. Vinstsumman avgörs i en fördelningsdragning, enligt vinstplan ovan, där vinnaren får välja bland 100 st lotter där minsta vinst är 50 000 kr och högsta vinst är 5 000 000 kr. Alla lotter som någon gång deltagit under året får även en lott i Jackpottchansen. Ju fler veckor du är med i Trafiklotteriet under året, desto större blir dina chanser i det årets Jackpottchans! Jackpottchansen genomförs efter alla årets veckodragningar är gjorda och det dras en vinnande lott som vinner högsta vinsten och har chans på 5 000 000 kronor. Vinnaren kontaktas personligen.

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Trafiklotteriets kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

Erbjudanden
För både nya och befintliga kunder finns erbjudanden att köpa en lottprenumeration till rabatterat pris och/eller få en premie. Varje enskilt hushåll får ta del av dessa erbjudanden maximalt tre gånger under en 12-månadersperiod.

Behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra Trafiklotteriets avtalsenliga förpliktelser mot Prenumeranten databehandlas de personuppgifter som Prenumeranten frivilligt lämnat till Trafiklotteriet, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress. Trafiklotteriet, dvs. Operatören och NTF gemensamt, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de uppgifter Prenumeranten lämnat till Trafiklotteriet enligt personuppgiftslagen (1998:204) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. Om Prenumeranten inte har lämnat uppgift om personnummer kommer Trafiklotteriet att ta fram personnumret från utomstående leverantör i syfte att säkerställa att Prenumeranten är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angetts samt för kontroll av antalet lotter.

Genom att registrera sig som Prenumerant på Lotteriet samtycker Prenumeranten till att Trafiklotteriet får behandla dennes personuppgifter för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot Prenumeranten i samband med fakturering, vinstutdelning och andra administrativa frågor. Vidare samtycker Prenumeranten till att uppgifterna som samlas in från denne kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av Operatörens och NTFs produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar.

Marknadsföring kan ske till Prenumeranten via t.ex. post, telefon, sms och e-post. För det fall Prenumeranten inte vill ha denna marknadsföring kontaktas Trafiklotteriets kundtjänst på telefon 090-18 44 80.

Uppgifterna om Prenumeranten lagras under maximalt tre (3) år efter det att kundförhållandet upphört. Om prenumeranten inte vill att dennes uppgifter ska finnas kvar i registret, kan denne meddela Trafiklotteriet per e-post kundservice@trafiklotteriet.se och begär att uppgifterna avlägsnas.

Prenumeranten har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Trafiklotteriets behandling av dennes uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till:

Trafiklotteriet
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

Prenumeranten har även rätt att begära att Trafiklotteriet rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.

Ändringar i villkoren
Trafiklotteriet har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig genom publicering på trafiklotteriet.se. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Trafiklotteriets tjänster efter det att ändringarna accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Trafiklotteriets kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Trafiklotteriet
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna


kundservice@trafiklotteriet.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.