Allmänna villkor

Allmänna villkor 
Trafiklotteriet, Svenska Lotteribolaget

Om Trafiklotteriet

I Trafiklotteriet är din valda registreringsskylt ditt lottnummer, vilket innebär att du kan vinna miljoner på din gamla trotjänare i garaget, bilen ni hade när du var ung, eller din farfars gamla motorcykel. Lotteriet bygger på samma logik som svenska registreringsskyltar men har ingen övrig koppling till bilregistret. Du väljer själv vilket registreringsnummer du vill delta med, och du behöver inte heller äga fordonet som skylten hör till utan väljer helt fritt. Bokstäverna I, Q, V, Å, Ä, Ö och 91 stycken olämpliga bokstavskombinationer som inte finns på svenska registreringsskyltar går heller inte att registrera i Trafiklotteriet.

Förmånstagare för lotteriet är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Trafiklotteriet omfattas av 20 000 lotter per spelomgång som varar i en vecka. En lott i Trafiklotteriet kostar 40 kr per vecka, lotten faktureras månadsvis och man betalar för fyra eller fem veckor i taget beroende på hur många veckor det är i aktuell månad.

En gång per år genomförs Jackpottchansen. Det är en extradragning utöver de vanliga veckodragningarna, i Jackpottchansen kan du vinna upp till 5 000 000 kronor. Alla lotter som någon gång deltagit under året får även en lott i Jackpottchansen. Ju fler veckor du är med i Trafiklotteriet under året, desto större blir dina chanser i det årets Jackpottchans! Jackpottchansen genomförs efter att alla årets veckodragningar är gjorda och det dras en vinnande lott som vinner högsta vinsten och har chans på 5 000 000 kronor. Vinnaren kontaktas personligen och det vinnande lottnumret publiceras även här på hemsidan.

 

Fakta om Trafiklotteriet

  • Lottpris: 40 kr per vecka
  • Högsta vinst: 2 000 000 kr
  • Antal lotter: 20 000 lotter/vecka (1 040 000 lotter totalt under tillståndsperioden)
  • Totalt vinstvärde: 16 640 000 kr
  • Försäljningstid: 2018-10-31–2019-11-30 (Tillståndsnummer: 18LI8242)
  • Sista vinstutlämningsdag: 2020-01-31
  • Förmånstagare: Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
  • Lotteriföreståndare: Rickard Cosini

 

Vinstplan per vecka för Trafiklotteriet  

Vinstvärde Antal vinster Totalt vinstvärde Vinst
50 000 – 2 000 000 kr* 1 st Avgörs i fördelningsdragning Kontanter
30 000 kr 1 st 30 000 kr Kontanter
10 000 kr 2 st 20 000 kr Kontanter
1 000 kr 32 st 32 000 kr Kontanter
100 kr** 297 st 29 700 kr  Tillgodo
40 kr 2491 st 99 640 kr Ny lott

*Vinstvärdet avgörs i en fördelningsdragning där vinnaren får välja bland 100 st lotter med olika vinstsummor där lägsta vinst är 50 000 kr och högsta vinst är 2 000 000 kr.

**Vinsten betalas ut i form av ett tillgodobelopp till nästkommande spelomgång.

 

Vinstplan, fördelningsdragning vid 6 rätt

Antal vinster Vinst
1 2 000 000 kr
1 1 000 000 kr
1 500 000 kr
10 100 000 kr
30 75 000 kr
57 50 000 kr

Totalt    100              9 600 000 kr

 

Vinstplan, fördelningsdragning Jackpotten inom Trafiklotteriet

Antal vinster      Vinst
1                       50 000 – 5 000 000 kr

 

Lotteritillstånd och tillsyn

Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Lotteriinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
lotteriinspektionen.se

Trafiklotteriet står under Lotteriinspektionens tillsyn och kontroll och bedrivs med tillstånd beviljade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har utsett Herman Lindholm till kontrollant för Trafiklotteriet.

 

Allmänna villkor

Villkor för prenumeration
Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning. Du måste vara 18 år och bosatt i Sverige.

 

Lotter i Trafiklotteriet
Din lott skickas ut i samband med att den första dragningen du är med i startar. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration. Vill du byta lottnummer kontaktar du kundservice.

 

Vinster i Trafiklotteriet
Trafiklotteriet har vinstbevakning och meddelar alltid vinnaren vid vinst. Vinster betalas ut den sista bankdagen i månaden efter att vinsten presenterats. Sista vinstutlämningsdag innevarande lotteriår är 2019-01-31.

 

Jackpottchansen
En gång per år genomförs Jackpottchansen. Det är en extradragning utöver de vanliga veckodragningarna, i Jackpottchansen kan du vinna upp till 5 000 000 kronor. Vinstsumman avgörs i en fördelningsdragning, enligt vinstplan ovan, där vinnaren får välja bland 100 st lotter där minsta vinst är 50 000 kr och högsta vinst är 5 000 000 kr. Alla lotter som någon gång deltagit under året får även en lott i Jackpottchansen. Ju fler veckor du är med i Trafiklotteriet under året, desto större blir dina chanser i det årets Jackpottchans! Jackpottchansen genomförs efter alla årets veckodragningar är gjorda och det dras en vinnande lott som vinner högsta vinsten och har chans på 5 000 000 kronor. Vinnaren kontaktas personligen.

 

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.


Förskottsbetalning
Kunder som har varit med i Trafiklotteriet länge och/eller kunder som har många lotter hos oss betalar sina lotter i förskott.

 

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

 

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Trafiklotteriets kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

 

Erbjudanden
För både nya och befintliga kunder finns erbjudanden att köpa en lottprenumeration till rabatterat pris och/eller få en premie. Varje enskilt hushåll får ta del av dessa erbjudanden maximalt tre gånger under en 12-månadersperiod.

 

Personuppgifter och integritet
Vid köptillfället kommer vi att samla in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Detta för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet och leverera det du har beställt av oss. Personuppgiftsansvaret delas mellan Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) och Svenska Lotteribolaget AB.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling kommer Trafiklotteriet att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Svenska Lotteribolaget AB att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Lotteriinspektionen. 

Svenska Lotteribolaget AB förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice.

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation mm. I dessa fall är Svenska Lotteribolaget AB personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information.

 

Ändringar i villkoren
Trafiklotteriet har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Trafiklotteriets tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Trafiklotteriets kundservice via post, e-post eller telefon.

 

Vid eventuella klagomål

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Trafiklotteriets kundservice
113 94 Stockholm
telefon: 08-515 111 20, öppet vardagar 09.00–12.00
kundservice@adresslotteriet.se

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.